Đình làng Long Hải (Nhà Vuông)

Đình làng Long Hải (Nhà Vuông)

Đình làng Long Hải tọa lạc tại xã Long Hải, Đình làng Long Hải (còn gọi là Nhà vuông) được tạo dựng vào cuối thế kỷ XVIII. Đình làng Long Hải có lưu giữ nhiều hiện vật và tư liệu viết bằng chữ Hán Nôm có giá trị gắn với lịch sử hình thành và phát triển của làng và đảo Phú Quý từ hơn 200 năm trước, nhưng các sắc phong cho Thành Hoàng làng thì đã không còn.

Đại môn Nhà Vuông - Đình làng Long Hải
Đại môn Nhà Vuông – Đình làng Long Hải

Lý do là những năm sau 1975, trong quá trình chuyển giao giữa hai chế độ, những người được giao làm công tác quản lý ở đây đã chưa nhận thức đúng được giá trị to lớn của các bản sắc phong, xem đó là tàn dư của chế độ phong kiến nên đã thiêu huỷ hay làm thất lạc mất.

Đình làng Long Hải ở Phú Quý
Đình làng Long Hải ở Phú Quý

Mỗi năm tại đình làng Long Hải tổ chức hai đợt tế lễ (xuân cầu, thu trả): tế xuân diễn ra vào tháng giêng hoặc tháng hai âm lịch và tế thu vào tháng bảy hoặc tháng tám âm lịch.

rải qua hơn 200 năm tồn tại, đình làng Long Hải được nhiều thế hệ người dân địa phương đóng góp công sức, tiền của để dựng đình và trùng tu, tôn tạo. Đây là một trong những di tích lịch sử – văn hóa chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu và đặc sắc ở đảo Phú Quý. Với những di tích động sản và bất động sản còn bảo lưu nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật…Nơi đây còn lưu giữ một số di sản tư liệu Hán Nôm và di vật có giá trị gắn với lịch sử, văn hóa của làng Long Hải nói riêng và đảo Phú Quý nói chung hơn 200 năm về trước. Chính vì vậy đình làng Long Hải được UBND tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số: 1995/QĐ-UBND ngày 7/9/2010.

5/5 - (1 bình chọn)

Recent Posts