Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê ở Phú Quý

Miếu Thành Hoàng Làng Mỹ Khê

Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê hay đình thuộc làng Mỹ Khê xã Tam Thanh, đình được xây dựng vào khoảng năm 1752 đồng thời với năm xây Lăng Cô Mỹ Khê.

Đình còn lưu giữ 5 sắc phong cho Thành Hoàng Bổn Cảnh vào các thời vua Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định. Mỗi năm tại đình làng Mỹ Khê diễn ra 2 kỳ tế lễ: tế xuân vào tháng giêng âm lịch để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, được mùa và Tế thu vào tháng bảy âm lịch để trả lễ cho Thành Hoàng.

Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê ở Phú Quý

Trên đảo Phú Quý tín ngưỡng dân gian thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh được người dân thờ phụng trong các đình làng của họ. Về Thành Hoàng Bổn Cảnh, theo nghiên cứu tài liệu thì năm 1839 vào thời Minh Mạng nhà vua đã hạ lệnh cho các địa phương lập thần vị Bổn cảnh Thành Hoàng để thờ trong các đình làng với ý nghĩa: Thành Hoàng là vị thần bảo hộ còn Bổn Cảnh là địa phương nơi thần được thờ.

Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê ở Phú Quý

Điều rất phổ biến là Thành Hoàng Bổn Cảnh không phải là vị nhân thần có lai lịch rõ ràng hay nhân vật có thật nào cả. Thần là dạng viên chức được nhà vua ủy quyền trừu tượng để quản lý một địa bàn dân cư. Khi thờ Bổn Cảnh Thành Hoàng trong đình làng cũng đa phần không có tượng mà chỉ thờ một chữ “thần” (神).

5/5 - (1 bình chọn)

Recent Posts