Vạn Phú Thạnh ở Phú Quý

Vạn Phú Thạnh thuộc làng Phú Thạnh xã Long Hải, được xây dựng lần đầu tiên vào đầu thế kỷ XIX và trùng tu lớn năm 1908, cổng mới to đẹp xây năm 2001.

Vạn Phú Thạnh ở Phú Quý

Vạn còn giữ 2 sắc phong cho thần Nam Hải vào thời vua Tự Đức và Khải Định. Vạn có 3 kỳ lễ tế chính trong năm là lễ tế Xuân vào tháng giêng, tế Thu vào tháng bảy âm lịch và lễ tế cá Ông vào ngày 1 tháng ba âm lịch.

5/5 - (2 bình chọn)

Recent Posts