Đình làng Phú Mỹ (Miếu làng Phú)

Đình Phú Mỹ thuộc Làng Phú Mỹ (là sự sáp nhập 2 làng là Phú Ninh và Mỹ Xuyên trước trước đây) xã Ngũ Phụng, được xây dựng vào năm 1813.

Một điều đặc biệt khi khảo sát các cơ sở thờ tự tín ngưỡng trên đảo Phú Quý là hầu hết các cơ sở tín ngưỡng thường được người dân gọi là Miếu, ví dụ Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê, Miếu làng Phú là thờ thành hoàng của tiết chế đình làng nhưng vẫn gọi là miếu và tên trên cổng chính cũng được ghi là miếu

Đình Phú Mỹ sắc phong đã bị thất lạc và hiện nay chỉ còn lưu giữ sắc phong Bạch Mã Thái Giám của đền Bạch Mã Thái Giám. Mỗi năm tại đình làng Phú Mỹ diễn ra 2 kỳ tế lễ: tế xuân vào tháng giêng âm lịch và Tế thu vào tháng bảy âm lịch.

Xem thêm: Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê ở Phú Quý

5/5 - (1 bình chọn)

Recent Posts