Đình làng Phú Mỹ (Miếu làng Phú)

Đình Phú Mỹ thuộc Làng Phú Mỹ (là sự sáp nhập 2 làng là Phú Ninh và Mỹ Xuyên trước trước đây) xã Ngũ Phụng, được xây dựng vào năm 1813.

Làng Phú Mỹ nằm trên trục đường liên xã, với diện tích 40 nghìn m², tứ cận như sau: phía Đông giáp biển xóm Cội (thôn Phú Long), phía Bắc và phía Tây giáp xã Long Hải, phía Nam giáp làng An Hòa (thôn Phú An, xã Ngũ Phụng).

Từ những ngày đầu sáp nhập (ngày 25/2/1909), làng Phú Mỹ có dân số khoảng 200 người, sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và quơ đập bằng lưới quét ven bờ; đời sống nhiều khó khăn.

Một điều đặc biệt khi khảo sát các cơ sở thờ tự tín ngưỡng trên đảo Phú Quý là hầu hết các cơ sở tín ngưỡng thường được người dân gọi là Miếu, ví dụ Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê, Miếu làng Phú là thờ thành hoàng của tiết chế đình làng nhưng vẫn gọi là miếu và tên trên cổng chính cũng được ghi là miếu

Đình Phú Mỹ sắc phong đã bị thất lạc và hiện nay chỉ còn lưu giữ sắc phong Bạch Mã Thái Giám của đền Bạch Mã Thái Giám. Mỗi năm tại đình làng Phú Mỹ diễn ra 2 kỳ tế lễ: tế xuân vào tháng giêng âm lịch và Tế thu vào tháng bảy âm lịch.

Xem thêm: Miếu Thành Hoàng làng Mỹ Khê ở Phú Quý

5/5 - (1 bình chọn)

Recent Posts